Lưu bản nháp tự động

Mã sản phẩm  Tỷ lệ truyền sáng  (VLT) Tỷ lệ cắt tia hồng ngoại  (IRR) Tỷ lệ cắt tia cực tím  (UVR) Đơn Giá
AirMax 50 59% 98% 99.90% 750,000
AirMax 40 40% 98% 99.90% 750,000
AirMax 20 20% 99% 99.90% 730,000
AirMax 10 10% 99% 99.90% 730,000
Blue 65% 90% 99.90% 520,000
Air 30 30% 90% 99.90% 500,000
Air 10 10% 90% 99.90% 470,000
Air 05 5% 90% 99.90% 450,000
SV15 40% 70% 99% 320,000
Gray 15 16% 63% 99% 230,000
Black 05 5% 73% 99% 250,000
Gọi điện thoại
0927.115.222